CasinoHemel.nl
De Kansspelautoriteit bestaat 10 jaar De Kansspelautoriteit bestaat 10 jaar
De Kansspelautoriteit bestaat 10 jaar

Op 17 mei 2022 vierde de Kansspelautoriteit (Ksa) hun 10-jarig bestaan. Vertegenwoordigers van kansspelaanbieders, brancheorganisaties, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en andere spelers in de wereld waren uitgenodigd. Het werd gevierd in Amare in Den Haag.

Namens minister Franc Weerwind bracht Ric de Rooij (plaatsvervangend secretarisgeneraal van het ministerie van justitie en veiligheid) voor Rechtsbescherming de felicitaties over. Sinds 2012 is de Ksa als Zelfstandig Bestuursorgaan belast met de uitvoering van het kansspelbeleid. De Rooij stelt vast dat er een stevige toezichthouder staat die haar taak goed doet. Iedereen die in Nederland mee wil doen aan een kansspel moet dat op een veilige manier kunnen doen. ‘Veilig spelen,’ dat is de missie van de Ksa.

Amare Den Haag

Ksa viert 10 jarig bestaan in Amare in Den Haag

 

Ric de Rooij over de Wet Kansspelen op afstand (Koa)

‘De wetgever koos bij deze wet bewust voor open normen. Die zijn, afhankelijk van de praktijk, door de Ksa in te vullen. Een tweede impuls is dat toezicht op online kansspelen echt een andere tak van sport is dan toezicht op het zogenoemde land gebonden kansspelaanbod. Op ICT-gebied wordt vanaf nu veel gevraagd van de Ksa. Ten derde stelt de nieuwe wet strenge verslavingspreventie-eisen aan aanbieders van risicovolle kansspelen. In het toezicht ligt hier een belangrijke taak. Tot slot geeft de Wet Koa de Ksa extra bevoegdheden voor de bestrijden van het resterende illegale online kansspelaanbod.’

In het bovenstaande is te lezen dat de Rooij verteld over de Wet Kansspelen op Afstand en de verschillende impulsen die ze hebben gegeven aan de Ksa. De Koa legaliseert de online kansspelen en is in 2021 in werking.

Waarom is de Kansspelautoriteit opgericht?

De Ksa is in 2012 opgericht om toezicht te houden op de kansspelmarkt. De Ksa is een zelfstandig bestuursorgaan en oefent de wettelijke uitvoeringstaken onafhankelijk uit.  De dagelijkse leiding is in handen van de directeur en aan het hoofd van de organisatie staat de raad van het bestuur. Er is een externe Adviesraad die het bestuur, zowel gevraagd als ongevraagd, adviseert. De politieke verantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid ligt bij de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie.

Rene Janssen, voorzitter van de Kansspelautoriteit.

Rene Jansen, voorzitter Ksa.

De Ksa bestaat voor de volgende drie maatschappelijke doelen:

  1. Consumentenbescherming
  2. Tegengaan van gokverslaving (verslavingspreventie)
  3. Tegengaan van illegaliteit en criminaliteit (handhaving)

De Kansspelautoriteit houdt toezicht op het volgende:

  • De vergunninghouders zelf
  • De betrouwbaarheid van het spel. Is het spel eerlijk?
  • De transparantie van het spelaanbod. Informeert de vergunninghouder de consument over wat het spel precies inhoudt?
  • De werving- en reclameactiviteiten van vergunninghouders.

Als iemand geen vergunning heeft en toch kansspelen aanbiedt op de Nederlandse markt overtreedt diegene de wet op kansspelen. De Kansspelautoriteit handhaaft de wet en treedt op tegen kansspelaanbieders zonder vergunning en aanbieders die wel een vergunning hebben maar zich niet aan de regels houden. Bedrijven die hun diensten verlenen aan illegale kansspelaanbieders zijn ook strafbaar, denk hierbij aan reclamemakers.

De Nederlandse kansspelmarkt mag niet worden gebruikt of misbruikt voor criminele activiteiten, zoals witwassen. Daarom vindt de Kansspelautoriteit het belangrijk om goed toezicht te houden op vergunninghouders en streng handhavend op te treden tegen aanbieders van illegale kansspelen.

Interview

Milou Dijkman (dagvoorzitter) had een interview met Renè Jansen, voorzitter van de Ksa. Jansen gaf aan zich bewust te zijn van de taak waar de Ksa voor staat. Hij kreeg van het publiek de vraag waar de prioriteit ligt, bij het toezicht op vergunninghouders of bij de bestrijding van illegaal aanbod? Jansen: ‘het is zaak legale aanbieders bij de les te houden, ook als de voorwaarden strenger worden. Bijvoorbeeld als de politiek dat wil. Tegelijkertijd kan het dan niet zo zijn dat illegale aanbieders klaar staan om de klanten over te nemen. Die moeten we het leven dus zo zuur als maar mogelijk is maken.’

Tijdens het interview kwamen er verschillende onderdelen aanbod. Tussen de onderdelen lieten ze filmpjes zien van mensen die vragen beantwoorden wat over hun gokgedrag ging. Er zat iemand bij die gokverslaafd is geweest, wel anoniem. De persoon vertelde dat hij of zij zichzelf had ingeschreven bij het Centraal Register Uitsluiting Kanspelen, Cruks.

CRUKS

Het Centraal Register Uitsluiting Kanspelen bestaat sinds 1 oktober 2021. Door de inschrijving kan de persoon geen risicovolle kansspelen in Nederland meer spelen. De persoon krijgt hier geen toegang meer voor. Voor de voormalige gokverslaafde betekent dit veel. De persoon heeft zichzelf niet in de hand als hij of zij de kans krijgt om te gokken. De schatting, die hij of zij zelf maakt, is dat de persoon al 40.000 euro in zijn of haar leven vergokt heeft.

De volgende ervaringsdeskundige werden op het podium gevraagd:

  • Feite Hofman, voorzitter van Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers
  • Jan Schiffelers, CEO van de Janshen-Hanhraths Group.

‘Er zijn mensen die dat nodig hebben. Ik was er een van.’

Feite Hofman – voorzitter van Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers

Deze 2 personen hadden het over de balans die de kansspelaanbieders moeten vinden. De balans tussen een gezond verdienmodel en het bieden van een veilig kansspelaanbod. ‘Er zijn mensen die dat nodig hebben. Ik was er een van.’ Vertelt Hofman over het belang van een goed toezicht.

‘Als er in het verkeer een ongeluk gebeurt, worden ook niet meteen alle verkeersborden vervangen.’

Jan Schiffelers – CEO van de Janshen-Hanhraths Group.

Jan Schiffelers had het over het belang van een veilige setting voor gokkers. ‘Het is zaak op tijd risicovol gedrag te signaleren en dan direct te interveniëren. Wij operators moeten niet alleen opereren volgens de letter van de wet, maar ook volgens de geest.’ Terwijl hij dit zei, gaf hij ook aan dat het gaat helpen als kansspelaanbieders continuïteit hebben. ‘Als er in het verkeer een ongeluk gebeurt, worden ook niet meteen alle verkeersborden vervangen.’

Header foto bron: LinkedIn Ksa
Amara foto bron: Amare.nl
Rene Jansen foto bron: Kansspelautoriteit.nl

Dennis Strooband

Mijn naam is Dennis Strooband. Ik zit al jaren in de (online) casino wereld en help spelers graag met hun juiste keuze. Daarom schrijf ik graag over leuke acties en legale (online) casinos met Nederlandse licentie. Ik hoop dat ik iedere bezoeker op CasinoHemel.nl kan helpen met goede tips en leuke online casinos. Ik zal alleen schrijven over legale online casinos. Zorgen maken is dus niet nodig!

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.